Strona główna | Wersja do druku  | Zaloguj się | Rejestracja | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet


Wyszukaj
KPK :: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
 • Liczba uczestników realizowanych projektów 6.PR w Regionie (NUTS2) stan w dniu 17.07.2006 - 03.2007
 • Czas oczekiwania na kontrakt w 6.PR - 02.2007
 • Czas oczekiwania na kontrakt w 6.PR cd. - 02.2007
 • Wyniki 6.PR w priorytetach badawczych, polskie preferencje - 01.2007
 • Listopadowe wyniki liczbowe realizacji 6.PR udostępnione przez Komisję Europejską - 12.2006
 • Ocena udziału Polski w Programach Ramowych UE - 07.2006

  .pdf Jerzy Supel, Andrzej Siemaszko - Udział Polski w 6. Programie Ramowym Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń, przyczyniających się do utworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej i innowacji (2002–2006) (1090 kB)

  .pdf TEZY DO DYSKUSJI na konferencj Uczestnictwo w Programach Ramowych UE
  Analiza uczestnictwa w 6.PR przygotowania do 7.PR
  Uczestnictwo polskich zespołów w Programach Ramowych Badań, Rozwoju Technologii i Wdrożeń UE
  A. Siemaszko, J. Supel
  (1421 kB)

  Statystyki krajów uczestniczących w 6 Programie Ramowym UE
 • Realizacja 6.PR - 08.2005
 • .ppt Polska na tle krajów członkowskich (58 kB) - 04.2005
 • .gif Liczba uczestników w projektach skierowanych do negocjacji oraz współczynnik sukcesu w latach 2003-2004 (33 kB)

  Polska w 6 Programie Ramowym
 • .pdf Statystyki uczestnictwa w 6.PR - Jerzy A.Supel (1421 kB) - 04.2006
 • Regiony - 01.2006
 • Uczestnictwo polskich zespołów - 11.2005
 • .ppt statystyka (49 kB) - 04.2005
 • Udział polskich zespołów z poszczególnych sektorów nauki - 07.2004
 • Wersja  do druku   | Zaloguj się   | Rejestracja   | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet  
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Cordis.europa.eu | Portal Innowacji 
  S e r w i s      i n t e r n e t o w y      K r a j o w e g o      P u n k t u      K o n t a k t o w e g o      P r o g r a m ó w      B a d a w c z y c h      U E