Strona główna | Wersja do druku  | Zaloguj się | Rejestracja | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet


Wyszukaj
KPK :: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Pliki z materiałami z różnych prezentacji na szkoleniach KPK

Nowsze niż 3 tygodnie Nowsze niż 3 miesiące Starsze
 

 
P3 Nanotechnologie i nauka o materiałach
Tytuł: fp6 - p3 , autor dr Christophe Lesniak

Prezentacja eksperta z Komisji Europejskiej z dnia informacyjnego "Nanotechnologie, funkcjonalne materiały i procesy produkcyjne" (20.01.2003) (sprzed 4110 dni)

Tytuł: nano , autor dr Christophe Lesniak

Prezentacja eksperta z Komisji Europejskiej z dnia informacyjnego "Nanotechnologie, funkcjonalne materiały i procesy produkcyjne" (20.01.2003) (sprzed 4110 dni)

Tytuł: materials , autor dr Christophe Lesniak

Prezentacja eksperta z Komisji Europejskiej z dnia informacyjnego "Nanotechnologie, funkcjonalne materiały i procesy produkcyjne" (20.01.2003) (sprzed 4110 dni)

Tytuł: production , autor dr Christophe Lesniak

Prezentacja eksperta z Komisji Europejskiej z dnia informacyjnego "Nanotechnologie, funkcjonalne materiały i procesy produkcyjne" (20.01.2003) (sprzed 4110 dni)

Tytuł: integratio , autor dr Christophe Lesniak

Prezentacja eksperta z Komisji Europejskiej z dnia informacyjnego "Nanotechnologie, funkcjonalne materiały i procesy produkcyjne" (20.01.2003) (sprzed 4110 dni)

Tytuł: IMS and Joint call new , autor dr Christophe Lesniak

Prezentacja eksperta z Komisji Europejskiej z dnia informacyjnego "Nanotechnologie, funkcjonalne materiały i procesy produkcyjne" (20.01.2003) (sprzed 4110 dni)

Tytuł: Evaluation Criteria , autor dr Christophe Lesniak

Prezentacja eksperta z Komisji Europejskiej z dnia informacyjnego "Nanotechnologie, funkcjonalne materiały i procesy produkcyjne" (20.01.2003) (sprzed 4110 dni)

Tytuł: instruments , autor dr Christophe Lesniak

Prezentacja eksperta z Komisji Europejskiej z dnia informacyjnego "Nanotechnologie, funkcjonalne materiały i procesy produkcyjne" (20.01.2003) (sprzed 4110 dni)

Tytuł: noe , autor dr Christophe Lesniak

Prezentacja eksperta z Komisji Europejskiej z dnia informacyjnego "Nanotechnologie, funkcjonalne materiały i procesy produkcyjne" (20.01.2003) (sprzed 4110 dni)

Tytuł: ip , autor dr Christophe Lesniak

Prezentacja eksperta z Komisji Europejskiej z dnia informacyjnego "Nanotechnologie, funkcjonalne materiały i procesy produkcyjne" (20.01.2003) (sprzed 4110 dni)

Tytuł: Nowe procesy produkcyjne

Sieci i Centra Doskonałości (sprzed 4100 dni)

Tytuł: International Scientific Network "Advanced Materials and Structures Microstructures, Modelling, Safety, Applications" - AMAS-ISN

Sieci i Centra Doskonałości (sprzed 4110 dni)

Tytuł: Budownictwo, Materiały i Technologie

Sieć Doskonałości (sprzed 4110 dni)

Tytuł: Global Supramolecular Chemistry Network - Polish Supramolecular Chemistry Network Foundation

Sieci i Centra Doskonałości (sprzed 4110 dni)

Tytuł: Nowe Materiały - Nanomateriały do zastosowań w technice i medycynie

Sieć naukowa (sprzed 4110 dni)

Tytuł: Interfacial effects, novel properties and technologies of nanostructured materials

Sieci i Centra Doskonałości (sprzed 4107 dni)

Tytuł: Nanomaterials, biomaterials and materials for application in medicine

Sieci i Centra Doskonałości (sprzed 4107 dni)

Tytuł: Aspekty finansowe w 6. Programie Ramowym , autor Barbara Trammer

(sprzed 4039 dni)

Tytuł: Oferta stypendialna Marie Curie , autor Anna Wiśniewska

(sprzed 4039 dni)

 

P4 Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna
Tytuł: Prezentacje ze spotkania Dzień Informacyjny "Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna"

(sprzed 4076 dni)

 

P5 Jakość i bezpieczeństwo żywności
Tytuł: Food Quality and Safety , autor Bożena Romanowicz

(sprzed 4074 dni)

Tytuł: Gdzie znaleźć zagadnienia związane z żywnością i bezpieczeństwem żywnościowym w innych obszarach 6 Programu Ramowego , autor Bożena Romanowicz

(sprzed 4074 dni)

Tytuł: Strategia Bezpieczeństwa Żywności dla Polski , autor Dr Halina Turlejska

(sprzed 4074 dni)

 

P6a Energia
Tytuł: Szósty Program Ramowy UE , autor Andrzej Sławiński

prezentacja pochodzi z Energy Info-Day Bis 28.01.03 (sprzed 4102 dni)

Tytuł: Priorytet 6. Zrównoważony rozwój zmiany globalne i ekosystemy, 6.1. Zrównoważone systemy energetyczne , autor Andrzej Sławiński

prezentacja pochodzi z Energy Info-Day Bis 28.01.03 (sprzed 4102 dni)

Tytuł: Inicjatywa powołania Sieci Naukowej ZSE , autor Andrzej Sławiński, Tomasz Golec

prezentacja pochodzi z Energy Info-Day Bis 28.01.03 (sprzed 4102 dni)

Tytuł: Podsieć Elektrotechnika , autor Jerzy Mukosiej

prezentacja pochodzi z Energy Info-Day Bis 28.01.03 (sprzed 4097 dni)

Tytuł: Podsieć Ekobudownictwo , autor Aleksander Panek

prezentacja pochodzi z Energy Info-Day Bis 28.01.03 (sprzed 4089 dni)

Tytuł: Sustainable Energy Systems, part.I , autor Wiktor Raldow

prezentacja pochodzi z Energy Info-Day 21.01.03 (sprzed 4104 dni)

Tytuł: Sustainable Energy Systems, part.II , autor Wiktor Raldow

prezentacja pochodzi z Energy Info-Day 21.01.03 (sprzed 4104 dni)

Tytuł: Sustainable Energy Systems, part.III , autor Wiktor Raldow

prezentacja pochodzi z Energy Info-Day 21.01.03 (sprzed 4104 dni)

Tytuł: EU Support Programmes and Legislation on Renewable Energies , autor Karl Kellner

prezentacja pochodzi z Energy Info-Day 21.01.03 (sprzed 4104 dni)

Tytuł: Inicjatywa powołania Sieci Naukowej ZSE , autor Andrzej Sławiński, Tomasz Golec

prezentacja pochodzi z Energy Info-Day 21.01.03 (sprzed 4107 dni)

Tytuł: Sustainable Energy Systems , autor Wiktor Raldow

prezentacja pochodzi z Dni Informacyjne na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej - Biomasa, fotowoltaika - 28-29.11.02 (sprzed 4159 dni)

Tytuł: Szósty Program Ramowy, Nowe możliwości finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego , autor Andrzej Sławiński

prezentacja pochodzi z Dni Informacyjne na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej - Biomasa, fotowoltaika - 28-29.11.02 (sprzed 4159 dni)

Tytuł: Dlaczego konwencjonalne systemy energetyczne powinny być zrównoważone , autor Tadusz Sitek

prezentacja pochodzi z Dni Informacyjne na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej - Biomasa, fotowoltaika - 28-29.11.02 (sprzed 4159 dni)

Tytuł: Laboratory of Multilayer Materials, Institute of Metallurgy and Materials Sciences , autor Photovoltaic Group

prezentacja pochodzi z Dni Informacyjne na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej - Biomasa, fotowoltaika - 28-29.11.02 (sprzed 4146 dni)

Tytuł: Distributed Generation, Renewable Energy and Sustainability. Impact on Power Quality and Network Planning , autor Pablo Eguia

prezentacja pochodzi z Warszawskiej Konferencji Inaugurującej Szósty Program Ramowy UE 25-26.11.02 (sprzed 4159 dni)

Tytuł: Invited presentation of the Network of Excellence "Adsorbed Natural Gas Storage for Alternative Motor Fuels" , autor Angel Linares-Solano

prezentacja pochodzi z Warszawskiej Konferencji Inaugurującej Szósty Program Ramowy UE 25-26.11.02 (sprzed 4159 dni)

Tytuł: Biofuels and Bioelectricity - A Network of Excellence providing the future energy supply of Europe , autor Claus Felby

prezentacja pochodzi z Warszawskiej Konferencji Inaugurującej Szósty Program Ramowy UE 25-26.11.02 (sprzed 4159 dni)

 

P6b Transport
Tytuł: Wsparcie polityki

prezentacja z Dnia informacyjnego i spotkania Sieci Transportowej (sprzed 4080 dni)

Tytuł: Priorytety RTD

prezentacja z Dnia informacyjnego i spotkania Sieci Transportowej (sprzed 4080 dni)

Tytuł: Priorytety RTD dla transportu wodnego

prezentacja z Dnia informacyjnego i spotkania Sieci Transportowej (sprzed 4080 dni)

Tytuł: Konkurs 1A

prezentacja z Dnia informacyjnego i spotkania Sieci Transportowej (sprzed 4080 dni)

Tytuł: Konkurs 1B

prezentacja z Dnia informacyjnego i spotkania Sieci Transportowej (sprzed 4080 dni)

Tytuł: Konkurs ciągły

prezentacja z Dnia informacyjnego i spotkania Sieci Transportowej (sprzed 4080 dni)

Tytuł: NEST

prezentacja z Dnia informacyjnego i spotkania Sieci Transportowej (sprzed 4080 dni)

Tytuł: Stypendia Marie Curie

prezentacja z Dnia informacyjnego i spotkania Sieci Transportowej (sprzed 4080 dni)

Tytuł: Krajowa Sieć Transportu Powierzchniowego VIST

prezentacja z Dnia informacyjnego i spotkania Sieci Transportowej (sprzed 4080 dni)

Tytuł: Aspekty finansowe w 6. Programie Ramowym , autor Barbara Trammer

prezentacja z drugiego szkolenia dla Sieci Horyzontalnej HOSLOG 25.03.03 (sprzed 4039 dni)

Tytuł: Oferta stypendialna Marie Curie , autor Anna Wiśniewska

prezentacja z drugiego szkolenia dla Sieci Horyzontalnej HOSLOG 25.03.03 (sprzed 4039 dni)

 

NEST
Tytuł: NEST First call , autor Soren Bowadt

prezentacja pochodzi z Dnia Informacyjnego Programu NEST - Warszawa 4.03.2003 (sprzed 4066 dni)

Tytuł: NEST - Nauka i technologia przyszłości , autor Andrzej Sławiński

prezentacja pochodzi z Dnia Informacyjnego Programu NEST - Warszawa 4.03.2003 (sprzed 4066 dni)

Tytuł: Szósty Program Ramowy UE , autor Andrzej Sławiński

prezentacja pochodzi z Dnia Informacyjnego Programu NEST - Warszawa 4.03.2003 (sprzed 4066 dni)

Tytuł: Human Resources And Mobility , autor Marta Muter, Anna Wiśniewska

prezentacja pochodzi z Dnia Informacyjnego Programu NEST - Warszawa 4.03.2003 (sprzed 4066 dni)

 

Prawo i Finanse
Tytuł: Finansowanie projektów w 6.Programie Ramowym UE

Prezentacja ze szkolenia "Problematyka finansowa i prawna udziału w 6.Programie Ramowym Unii Europejskiej" 17.06.03 (sprzed 3971 dni)

Tytuł: Zagadnienia prawne związane z przygotowaniem i realizacją projektów w 6.PR

Prezentacja ze szkolenia "Problematyka finansowa i prawna udziału w 6.Programie Ramowym Unii Europejskiej" 17.06.03 (sprzed 3971 dni)

Tytuł: Finansowanie projektów w 6.PR

(sprzed 3985 dni)

Tytuł: Model Contract 6.PR

(sprzed 3985 dni)

 

P6c Zmiany globalne
Tytuł: Europejska Przestrzeń Badawcza

(sprzed 3949 dni)

Tytuł: Projekty Zintegrowane i Sieci Doskonałości

(sprzed 3949 dni)

Tytuł: Dzień Informacyjny i szkolenie na temat realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w Pod-priorytecie 6.3, 24 stycznia 2003 , autor dr Pierre Valette z KE, Bruksela

(sprzed 3949 dni)

Tytuł: Konferencja FORUM-FLOODS 2003, 5-6 czerwca 2003 , autor dr Panagiotis Balabanis, KE, Bruksela

część 1 (sprzed 3949 dni)

Tytuł: Konferencja FORUM-FLOODS 2003, 5-6 czerwca 2003 , autor dr Panagiotis Balabanis, KE, Bruksela

część 2 (sprzed 3949 dni)

Tytuł: Seminarium na temat leśnictwa i rolnictwa, 17 czerwca 2003 , autor dr Daniel Deybe, KE, Bruksela

(sprzed 3949 dni)

 

ERA-NET
Tytuł: ERA-NET , autor Jean-David Malo, EC

pazdziernik 2003 (sprzed 3799 dni)

ipr helpdesk finance helpdesk eracareers poland project management polskie platformy technologiczne

Wersja  do druku   | Zaloguj się   | Rejestracja   | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Cordis.europa.eu | Portal Innowacji 
S e r w i s      i n t e r n e t o w y      K r a j o w e g o      P u n k t u      K o n t a k t o w e g o      P r o g r a m ó w      B a d a w c z y c h      U E