Strona główna | Wersja do druku  | Zaloguj się | Rejestracja | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet


Wyszukaj
KPK :: Prawo i Finanse w 6. PR - Aktualności

KONTRAKT Z KE W RAMACH 6.PR

Nazwa Wersja angielska Wersja polska
Core - Contract
Annex II (General Conditions)
Annex III Integrated Projects
Annex III Networks of Excellence
Annex III Cooperative Research
Annex III Collective Research
Annex III Integrated Infrastructures Initiatives

LISTA OSÓB, KTÓRE UCZESTNICZYŁY W SZKOLENIACH DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW Z ZAKRESU FINANSOWO-PRAWNYCH ASPEKTÓW 6.PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ I ROZWOJU TECHNICZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE OBLICZANIA KOSZTÓW OSOBOWYCH W PROJEKTACH PROGRAMÓW RAMOWYCH

Pod koniec 6.Programu Ramowego Polska podjęła konsultacje wyjaśniające z Komisją Europejską, mające na celu urealnienie sposobu obliczania kosztów osobowych, stosowanych w projektach Programów Ramowych UE. Konsultacje te zakończyły się potwierdzeniem przez Komisję Europejską następującej interpretacji zasady obliczania kosztów osobowych w odniesieniu do instytucji uczestniczących we wspólnotowych projektach badawczych:

"Podstawą obliczania kosztów osobowych, dotyczących pracowników zaangażowanych w realizację projektów, mogą być wynagrodzenia składające się z dwóch części: stałego wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego ze stawek uregulowanych przez odpowiednie przepisy, oraz z wynagrodzenia uzupełniającego, uzasadnionego szczególnymi warunkami wykonywania dodatkowego zadania badawczego."

Pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tej sprawie z dnia 7 września 2006r., skierowane do Rektorów szkół wyższych i Dyrektorów instytutów naukowych, znajduje się na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/_gAllery/18/43/18433/list.pdf
PRAWO
Ramy prawne projektów realizowanych w 6PR
Tłumaczenia dokumentacji projektów
Kontakt
FINANSE
Dokumenty na stronach KE
Finansowanie projektów w 6.PR - poradnik
Finansowanie projektów w 6.PR - informacje
Zaświadczenie audytora
Szkolenia
Polskie przepisy podatkowo - prawne związane z realizacją 6.PR
Dofinansowanie udziału w 6.Programie Ramowym UE przez MNiSW
FAQ
Kontakt
Wersja  do druku   | Zaloguj się   | Rejestracja   | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Cordis.europa.eu | Portal Innowacji 
S e r w i s      i n t e r n e t o w y      K r a j o w e g o      P u n k t u      K o n t a k t o w e g o      P r o g r a m ó w      B a d a w c z y c h      U E