Strona główna | Wersja do druku  | Zaloguj się | Rejestracja | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet


Wyszukaj
BADANIA NA RZECZ OBRONNOŚCI - Najnowsze wiadomości i komunikaty
Najnowsze wiadomości i komunikaty
Security Research
Program badawczy (ramowy?) na lata 2007-?


(Preparatory Action) Faza przygotowawcza 2004-2006
 • poza 6.PR
 • Okres 3 lat
 • Budżet 2004-2006: 65 mln euro
 • Budżet na 2004 rok: 15 mln euro

 • CEL: przygotowanie pełnego programu badawczego dla EU Security Research na lata 2007-?

  Preparatory Action - Pierwszy konkurs

 • obszary priorytetowe
 • poprawa świadomości dotyczącej bezpieczeństwa
 • optymalizacja bezpieczeństwa i ochrona systemów sieciowych
 • obrona przeciw terroryzmowi
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • interoperacyjność i systemy zintegrowane

 • termin ogłoszenia: kwiecień 2004
 • termin zamknięcia 23 czerwiec 2004
 • budżet 15 mln euro
 • typ wniosków (SSA i STREP?)
 • 6. PROGRAM RAMOWY
  Badania na rzecz obronności
  NOWOŚCI
  Konkurs przygotowujacy
  Polecane strony www
  Kontakt

  Wersja  do druku   | Zaloguj się   | Rejestracja   | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet  
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Cordis.europa.eu | Portal Innowacji 
  S e r w i s      i n t e r n e t o w y      K r a j o w e g o      P u n k t u      K o n t a k t o w e g o      P r o g r a m ó w      B a d a w c z y c h      U E