Strona główna | Wersja do druku  | Zaloguj się | Rejestracja | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet


Wyszukaj
KPK :: 6PR :: Infrastruktura badawcza ::
WYNIKI

Konkurs: FP6-2002-Infrastructures-1
Transnational Access and Integrating Activities

(termin - 15 kwietnia 2003)

Nadesłano łącznie 158 projektów, z których 4 uznano za nieuprawnione (nadeszły po terminie). Pozostałe 154 projekty zostały ocenione przez ekspertów. 111 uzyskało ocenę powyżej wymaganego progu. Eksperci sporządzili listę rankingową, z której 24 projekty zostały skierowane do finansowania (short list), a następne 10 projektów znajduje się na liście rezerwowej. Pod koniec 2004 r. wszystkie projekty z listy rezerwowej zostały zaakceptowane i skierowane do negocjacji.
W 36 projektach nadesłanych występuje 51 polskich instytutów badawczych. Wśród zaakceptowanych projektów znalazło się 10 z udziałem 17 polskich instytucji. Sukces wyniósł więc 33,3%. W tabeli poniżej wymienione są projekty z udziałem polskich partnerów, także te, do których instytuty polskie zaproszone zostały później.

Nr Tytuł Polscy partnerzy
001566 Optical-Infrared Co-ordination Network for Astronomy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
001637 European Planetology Network Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
505818 RadioNet: Advanced Radio Astronomy in Europe Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
505925 Integrated Infastructure Iniatiave for Neutron Scattering and Muon Spectroscopy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
505977 European Macromolecular Crystallography Infrastructure Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
506065 European Nuclear Structure Integrated Infrastructure Initiative Uniwersytet Jagielloński
Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego
506078 Study of strongly interacting matter Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki, Katowice
Instytut Problemów Jądrowych w Świerku
Uniwersytet Warszawski
506079 Pan-European Research infrastructure on High Performance Computing for the Science of 21st century Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
506109 European Native Seed Conservation Network Ogród Botaniczny PAN w Warszawie - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej
506117 Synthesis of Systematic Resources Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie
Przemysław Żelazowskisyn
synthesys@miiz.waw.pl
506222 Integrated Large Infrastructures for Astroparticle Science Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
506395 Coordinated Accelerator Research in Europe Politechnika Łódzka
Instytut Badań Jądrowych w Świerku
Instytut Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej
Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wroclawskiej


Konkurs: FP6-2002-Infrastructures-2
Communication Network Development - Grids

(termin - 5 maja 2003)

Na drugi konkurs "Communication Network Development - Grids " nadesłano 10 projektów. W 4 z nich znalazło się 6 polskich instytutów. 3 projekty przekroczyły wymagany próg oceny i są proponowane do finansowania. Wśród nich jest projekt EGEE, w którym bierze udział 3 polskich partnerów (sukces wynosi więc 50%):
1. Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH w Krakowie
2. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
3. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu


Konkurs: FP6-2002-Infrastructures-3
Communication Network Development - GEANT

(termin 2 października 2003)

Na konkurs nadesłano jedynie dwa wnioski, jeden z nich - GN2 - został oceniony pozytywnie i skierowany do finansowania. Wśród partnerów jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

Konkurs: FP6-2002-Infrastructures-4
Design Studies, Construction of New Infrastructures

(termin 4 marca 2004)

Na konkurs wpłynęło 121 wniosków, z których 3 okazały się nieuprawnione. Z ocenionych 118 projektów 77 uzyskało ocenę powyżej wymaganego progu jakościowego. Zaakceptowano 24 projekty.
Konkurs ten nie cieszył się dużym zainteresowaniem w Polsce; w 12 nadesłanych projektach odnaleźć można tylko 13 polskich partnerów. Trzy z nich są wśród zaakceptowanych projektów:
 • 515768-DS - EURISOL DS - European Isotope Separation On-Line Radioactive Ion Beam Facility - Uniwersytet Warszawski.
 • 515873-DS - DIRAC - Internal Target experiments with highly energetic stored and cooled secondary beams at the International Accelerator Facility, Darmstadt Ion Research and Antiproton Center - Uniwersytet Jagielloński i Instytut Problemów Jądrowych w Świerku.
  Ostatnia zmiana: 09.05.2005
 • 6. PROGRAM RAMOWY
  Infrastruktura badawcza
  Nowości
  Typy projektów
  Dokumenty/ formularze
  Wyniki
  7 Program Ramowy
  Kontakt

  Wersja  do druku   | Zaloguj się   | Rejestracja   | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet  
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Cordis.europa.eu | Portal Innowacji 
  S e r w i s      i n t e r n e t o w y      K r a j o w e g o      P u n k t u      K o n t a k t o w e g o      P r o g r a m ó w      B a d a w c z y c h      U E