Strona główna | Wersja do druku  | Zaloguj się | Rejestracja | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet


Wyszukaj
KPK :: 6PR :: Infrastruktura badawcza ::
DOKUMENTY / FORMULARZE

Support for Research Infrastructures


I. Program pracy akcji na lata 2004-2005 Work Programme (doc)


II. Konkursy - Calls for Proposals Data ogłoszenia Data zamknięcia Identyfikator
Transnational Access and Integrating Activities (zip) 17.12.2002 15.04.2003
(zamknięty)
FP6-2002-Infrastructures-1
Communication Network Development - Grids (zip) 17.12.2002 06.05.2003
(zamknięty)
FP6-2002-Infrastructures-2
Communication Network Development - Geant * (zip) 06.06.2003 02.10.2003
(zamknięty)
FP6-2002-Infrastructures-3
Design Studies, Construction of New Infrastructures and Accompanying Measures (zip) 11.11.2003 04.03.2004
(zamknięty)
FP6-2002-Infrastructures-4
Transnational Access and Integrating Activities 04.11.2004 03.03.2005
(zamknięty)
FP6-2004-Infrastructures-5
Communication Network Development - eInfrastructure - Consolidating Initiatives 15.12.2005 17.03.2005
(zamknięty)
FP6-2004-Infrastructures-6
Communication Network Development - Grids to be published
11.05.2005
7.09.2005 FP6-2004-Infrastructures-7


Oprócz tego, 17 maja ogłoszony zostanie w priorytecie "Information Society" konkurs Research Networking Testbeds - z budżetem 18 mln €. Termin nadsyłania projektów - 21.09.2005.

Dokumenty - na stronie http://fp6.cordis.lu/infrastructures/call_details.cfm?CALL_ID=188

6. PROGRAM RAMOWY
Infrastruktura badawcza
Nowości
Typy projektów
Dokumenty/ formularze
Wyniki
7 Program Ramowy
Kontakt

Wersja  do druku   | Zaloguj się   | Rejestracja   | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Cordis.europa.eu | Portal Innowacji 
S e r w i s      i n t e r n e t o w y      K r a j o w e g o      P u n k t u      K o n t a k t o w e g o      P r o g r a m ó w      B a d a w c z y c h      U E