Strona główna | Wersja do druku  | Zaloguj się | Rejestracja | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet


Wyszukaj
KPK :: 6PR :: Infrastruktura badawcza ::
INFRASTRUKTURA BADAWCZA W 7 PROGRAMIE RAMOWYM

Od 6 kwietnia 2005r. znana jest oficjalna propozycja Komisji Europejskiej dotycząca 7 Programu Ramowego (Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council concerning the seventh framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities, 2007 to 2013 - link na stronie http://www.cordis.lu/fp7/). 7PR ma składać się z czterech działów:
 • współpraca (9 tematów priorytetowych),
 • pomysły (badania podstawowe),
 • ludzie (stypendia i granty Marii Curie),
 • możliwości (infrastruktura badawcza, działania dla MŚP, regiony wiedzy, nauka w społeczeństwie, rozwój potencjału badawczego "regionów konwergencji").

  Przewiduje się wsparcie dla istniejących infrastruktur oraz budowę i projektowanie nowych urządzeń. Nadal organizowane będą konkursy i finansowane będą znane z 6PR:
 • projekty międzynarodowego dostępu,
 • działania integrujące,
 • e-infrastruktury
 • prace studialne i projektowe

  Strategiczne decyzje o budowie nowych, kosztownych, dużych infrastruktur o europejskim znaczeniu podejmowane będą "odgórnie". Procedura podejmowania decyzji byłaby dość skomplikowana, a składałaby się z kilku etapów:
  1. Dokonanie przeglądu infrastruktur badawczych w poszczególnych krajach UE i opracowanie na tej podstawie potrzeb inwestycyjnych (roadmap) na najbliższe 10-20 lat. (Pierwsza faza przeglądu zakończyła się w styczniu; wyniki dostępne są na stronie http://www.cordis.lu/infrastructures/survey.htm. Druga faza planowana jest na jesień 2005r.)
  2. Ustalenie listy priorytetów.
  3. Ogłoszenie ograniczonego konkursu (lub konkursów) na budowę infrastruktur z priorytetowej listy.

  W październiku 2004r. ukazał się "dokument roboczy" (Working Document on the Research Infrastructures in FP7- http://www.cordis.lu/infrastructures/documents.htm), zawierający więcej informacji na ten temat.
  Aktywnie działa też ESFRI (European Strategic Forum for Research Infrastructures) - ciało reprezentujące ministerstwa nauki krajów członkowskich UE (http://www.cordis.lu/era/esfri_home.htm). W kwietniu 2005 ESFRI opublikowało dokument "List of Opportunities" - 23 przykłady potrzeb inwestycyjnych Europy. Dokument ma charakter roboczy, a zawarte w nim propozycje będą jeszcze przedmiotem długotrwałej dyskusji. Oczywiście, w procesie decyzyjnym zasadniczą rolę odgrywać mają panele ekspertów powoływanych prze Komisję Europejską i ESFRI. Obecnie działają już 3 Steering Groups:
 • Physical Sciences and Engineering,
 • Biological and Medical Sciences,
 • Social Sciences and Humanities.

  Proponowany budżet przeznaczony na dofinansowanie infrastruktury badawczej bliski jest 4 mld €.

  Unowocześnienie aparatury badawczej przewidziane jest także w czwartym dziale 7PR - "Możliwości", w ramach "rozwoju potencjału badawczego regionów konwergencji". Spodziewać się należy, że wszystkie regiony Polski będą uprawnione do korzystania z tej części 7PR.
  Ostatnia zmiana: 19.05.2005
 • 6. PROGRAM RAMOWY
  Infrastruktura badawcza
  Nowości
  Typy projektów
  Dokumenty/ formularze
  Wyniki
  7 Program Ramowy
  Kontakt

  Wersja  do druku   | Zaloguj się   | Rejestracja   | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet  
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Cordis.europa.eu | Portal Innowacji 
  S e r w i s      i n t e r n e t o w y      K r a j o w e g o      P u n k t u      K o n t a k t o w e g o      P r o g r a m ó w      B a d a w c z y c h      U E