Strona główna | Wersja do druku  | Zaloguj się | Rejestracja | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet


Wyszukaj
P6b (TRA) - Najnowsze wiadomości i komunikaty
Najnowsze wiadomości i komunikaty
Kalendarz szkoleń, imprez

Pozycja dodana lub zmodyfikowana w ciągu ostatnich 4 dni.
Pozycja dodana lub zmodyfikowana w ciągu ostatnich 8 dni.
Termin imprezy już minął.
NOWOŚCI TRA
Wprowadzenie
    Inicjatywa CIVITAS II
Prezentacje
Harmonogram konkursów
Konkursy
Dokumenty/ formularze
Poszukiwanie partnerów
Wyniki konkursów
Inne możliwości finansowania
Sieci i Centra Doskonałości
Sieć horyzontalna
    Drugie szkolenie
Projekty w realizacji
    DonQ Pol
    HUNPOL
    EURO-TRANS (Etismarland)
Często zadawane pytania
Polecane strony www
Kontakt
Wersja  do druku   | Zaloguj się   | Rejestracja   | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Cordis.europa.eu | Portal Innowacji 
S e r w i s      i n t e r n e t o w y      K r a j o w e g o      P u n k t u      K o n t a k t o w e g o      P r o g r a m ó w      B a d a w c z y c h      U E