Strona główna | Wersja do druku  | Zaloguj się | Rejestracja | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet


Wyszukaj
KPK :: 6PR :: P5 (FOOD) :: Jakość i bezpieczeństwo żywności
TRAINNET FUTURE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE bierze udział wspólnie z 26 innymi państwami członkowskimi UE w projekcie TrainNet Future z zakresu Priorytetu 5 "Jakość Bezpieczeństwo Żywności", którego zadaniem jest zwiększenie udziału nowych krajów członkowskich w projektach 6.PR.

W ramach TrainNet Future prowadzone są działania związane z poszukiwaniem partnerów do projektów poprzez przygotowanie katalogu z profilami działalności zespołów naukowo - badawczych oraz firm które chcą przyłączyć się lub dołączyć do składanych wniosków w 6.PR. Dlatego też pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia Partner Profile Form oraz Partner Serach Form i odesłanie go do nas. Wszystkie profile zostaną bezpłatnie umieszczone w ww. katalogu.
 • .doc Partner Profile Form (58 kB)
 • .doc Partner Serach Form (65 kB)

  Strona internetowa do projektu:
  http://trainnetfuture.tetalap.hu/

  Prosimy o odsyłanie formularzy do końca października 2004.

  Bożena Podlaska
  Koordynator Priorytetu 5
 • NOWOŚCI FOOD
  Konkursy - dokumenty
  Work Programme (doc)
  Jakość i bezpieczeństwo żywności
  Polacy w 6.PR
  Prezentacje
  Centra Doskonałości. Sieci Doskonałości. CZT.
  Kontakt
  Punkt informacyjny w Brukseli
  Projekty
  Wersja  do druku   | Zaloguj się   | Rejestracja   | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet  
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Cordis.europa.eu | Portal Innowacji 
  S e r w i s      i n t e r n e t o w y      K r a j o w e g o      P u n k t u      K o n t a k t o w e g o      P r o g r a m ó w      B a d a w c z y c h      U E