Strona główna | Wersja do druku  | Zaloguj się | Rejestracja | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet


Wyszukaj
KPK :: 6PR :: P5 (FOOD) :: Jakość i bezpieczeństwo żywności
CEC ANIMAL SCIENCE

Kim jesteśmy i czym się zajmujemy?
 • Jesteśmy grupą 16 organizacji z 11 krajów europejskich (Francja, Włochy, Izrael, Bułgaria, Czechy, Węgry, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja oraz Turcja) realizujących projekt pod tytułem CEC ANIMAL SCIENCE. Nasz projekt finansowany jest przez Unię Europejską.
 • Celem projektu jest:
  • Ułatwienie uczestnictwa państwowym i prywatnym instytutom badawczym oraz firmom z sektora mśp w projektach związanych z obszarem nauki o zwierzętach
  • Ożywienie współpracy naukowej i technologicznej pomiędzy instytucjami z krajów stowarzyszonych i kandydujących
Dlaczego warto być członkiem naszej sieci?
 • Ponieważ bez ponoszenia żadnych kosztów można nawiązać kontakty z ekspertami, jednostkami naukowo-badawczymi lub uniwersytetami
 • Można mieć dostęp do specjalistycznych informacji poprzez naszą stronę internetową
 • Bez trudu znaleźć odpowiedniego dostawcę, klienta lub partnera korzystając z naszej specjalistycznej bazy danych http://www.europartnersearch.net/animal-science/database
 • Złożyć wspólny projekt badawczy, który umożliwi dostęp do wiedzy posiadanej przez inne przedsiębiorstwa lub jednostki zajmujące się badaniami
 • Dzięki naszemu periodykowi można otrzymywać najświeższe informacje o nowościach technologicznych, kongresach, wystawach, możliwościach uzyskania krajowych i europejskich funduszy na realizację projektu. Wystarczy się zarejestrować: http://www.europartnersearch.net/animal-science/index.php?page=newsletter/index
W jaki sposób można przystąpić do sieci? Co możemy zaoferować?
 • Bezpłatną pomoc w:
  • Wyborze odpowiedniego programu badawczego i odpowiedniego instrumentu służącego do jego realizacji;
  • Poszukiwaniu partnerów do budowy konsorcjum;
  • Przygotowaniu wniosku, zwłaszcza jeżeli chodzi o procedury i kwestie finansowe;
  • Sprawdzeniu poprawności wniosku.
 • Organizację spotkań brokreskich mających na celu spotkania naukowców i przedsiębiorców z całej Europy.
 • Bazę Danych zawierającą informacje zarówno o firmach, jak i jednostkach badawczych, która ułatwi znalezienie odpowiednich partnerów i interesujących projektów badawczych.
Szczegółowe informacje:
NOWOŚCI FOOD
Konkursy - dokumenty
Work Programme (doc)
Jakość i bezpieczeństwo żywności
Polacy w 6.PR
Prezentacje
Centra Doskonałości. Sieci Doskonałości. CZT.
Kontakt
Punkt informacyjny w Brukseli
Projekty
Wersja  do druku   | Zaloguj się   | Rejestracja   | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Cordis.europa.eu | Portal Innowacji 
S e r w i s      i n t e r n e t o w y      K r a j o w e g o      P u n k t u      K o n t a k t o w e g o      P r o g r a m ó w      B a d a w c z y c h      U E