Strona główna | Wersja do druku  | Zaloguj się | Rejestracja | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet


Wyszukaj
P1 (BIO) - Najnowsze wiadomości i komunikaty
Najnowsze wiadomości i komunikaty
Kalendarz szkoleń, imprez

Pozycja dodana lub zmodyfikowana w ciągu ostatnich 4 dni.
Pozycja dodana lub zmodyfikowana w ciągu ostatnich 8 dni.
Termin imprezy już minął.
Kontakt
NOWOŚCI BIO
Zawartość Programu LIFE
Work Programme
Konkursy
8.1 Badania zorientowane na wspieranie polityki zdrowotnej UE
Modelowy kontrakt
Poszukiwanie partnerow:
   bazy danych
Wirtualne sieci doskonałości
Prezentacje
Polecane strony www
Polska w 6.PR
Life Sciences and Biotechnology. A Strategy for Europe (dokument Komisji Europejskiej)
25 rekomendacji dotyczących etycznych, prawnych i społecznych implikacji badań genetycznych (dokument KE)
Archiwum:
   PR5
   PR6
Wersja  do druku   | Zaloguj się   | Rejestracja   | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Cordis.europa.eu | Portal Innowacji 
S e r w i s      i n t e r n e t o w y      K r a j o w e g o      P u n k t u      K o n t a k t o w e g o      P r o g r a m ó w      B a d a w c z y c h      U E