Strona główna | Wersja do druku  | Zaloguj się | Rejestracja | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet


Wyszukaj
KPK :: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

POLECANE STRONY

Strona zmodyfikowana mniej niż 3 dni temu Strona zmodyfikowana mniej niż 3 tygodnie temu lub generowana dynamicznie "()" Strona zmodyfikowana ponad 3 tygodnie temu Strona lub serwer nieosiągalne
UWAGA: Data modyfikacji strony jest badana na podstawie informacji przekazanych przez oprogramowanie serwera, nie na podstawie zawartości strony

P1 Genomika i biotechnologie dla zdrowia człowieka
CORDIS FP6 service (błąd)
 
National Contact Points (błąd)
 
Infodesks (błąd)
 
Information Days and other events (błąd)
 
IPR helpdesk ()
 
CORDIS partner search facility (błąd)
 
Innovation Relay Centres: including specific IRC thematic working group in the Life sciences area (błąd)
 
International cooperation (general site) (1869)
 
International cooperation (błąd)
 
Rules on ethics (błąd)
 
Gender issues (błąd)
 
Science and Society action plan (1869)
 
Science and Society action plan (błąd)
 
Guidelines on techniques for science communicating with the public (błąd)
 
Biosociety website (błąd)
 
Partners for Life (błąd)
 
EuropaBio SME project (błąd)
 
European Investment Bank ()
 
 

P2 Technologie społeczeństwa informacyjnego
IST strona CORDIS (błąd)
 
Informacje o IST (Information Society Technologies) (błąd)
 
National Contact Points (NCPs) (błąd)
 
Europejska Nagroda IST (błąd)
 
IST on CORDIS (błąd)
 
FP6 web main page (1869)
 
New Instruments (1869)
 
Model Contracts (1869)
 
Frequently asked Questions (1869)
 
The European Research Area (1869)
 
CORDIS RTD beyond 2002 (błąd)
 
ISTAG on CORDIS (błąd)
 
IST in FP6 (błąd)
 
IST in FP6 (błąd)
 
IST in FP6 (błąd)
 
5th FP Projects related to eHealth. This booklet intends to present the vision of the eHealth unit and of the past achievements in terms of projects financed by the European Commission. The version presented on the web site corresponds to the edition of September 2002 and might be out-of-date with respect to project data of the last Call for Proposals. (błąd)
 
Search for individual research projects funded under FP5 by the IST Programme (błąd)
 
IST RTD Projects. This section provides information about IST 5th Framework RTD projects using or developing Information Society standards that are not part of Key Action Lines II and III, including those handled under Key Action Line 1 (Systems and Services for the Citizen) and Key Action Line IV (Essential Technologies and Infrastructure), as well as cross-programme themes (CPA) and future and emerging technologies (FET). (błąd)
 
Mobile, Satellite & Personal Communications. IST project summaries available, as of September 2002. Zipped 3.884 KB (błąd)
 
projekt IDEALIST (1860)
 
projekt IDEALIST - strona krajowa (polskiego partnera projektu) (błąd)
 
dokumenty pierwszego konkursu (błąd)
 
 

P3 Nanotechnologie i nauka o materiałach
wyniki konkursu Expressions of Interest w postaci bazy danych umieszczone przez Komisję Europejską (błąd)
 
Inne możliwości finansowania. Rozporządzenie Przewodniczącego KBN z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę (Dziennik Ustaw nr 146 z dnia 19 grudnia 2001 r (błąd)
 
Informacje o innych programach, częściowo powiązanych z nauką (błąd)
 
 

P5 Jakość i bezpieczeństwo żywności
Food Quality and Safety Information Desk (błąd)
 
 

P6a Energia
Strona domowa 6 Programu Ramowego (błąd)
 
Strona główna CORDIS (błąd)
 
Pełna informacja o konkursach ogłoszonych we wszystkich priorytetach tematycznych 6PR (błąd)
 
Programy pracy wszystkich priorytetów tematycznych (błąd)
 
Najnowsze informacje dotyczące 6PR (błąd)
 
Jak przygotować się do 6PR? (błąd)
 
Informacja o serwisach CORDIS. (błąd)
 
Narzędzia poszukiwania partnerów (błąd)
 
Poszukiwanie partnerów z wybranego kraju (błąd)
 
Najnowsze wiadomości CORDIS (błąd)
 
Informacja o zastosowaniach nowych technologii (błąd)
 
Studia dotyczące polityki innowacji (błąd)
 
e-mailowa informacja o nowościach 6PR (błąd)
 
Tygodniowe streszczenie informacji dotyczących badań i innowacji opublikowanych w CORDIS (błąd)
 
Strona Expression of Interest (błąd)
 
Strona zawierająca dokumenty KE dotyczące najważniejszych instrumentów finansowania badań w 6PR (projekty zintegrowane, sieci doskonałości, "stare instrumenty") (błąd)
 
Strona zawierająca dokumenty KE dotyczące najważniejszych instrumentów finansowania badań w 6PR (projekty zintegrowane, sieci doskonałości, "stare instrumenty") (1869)
 
Strona tematyczna Energii Komisji Europejskiej (1869)
 
Strona Dyrektoriatu Generalnego Komisji Europejskiej -TREN (Transport - Energy) (1869)
 
Strona Dyrektoriatu Badań Komisji Europejskiej - Badania w zakresie Energii (1869)
 
Instytut Techniki Cieplnej, Wydział MEiL Politechnika Warszawska, Warszawa ()
 
Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Warszawska, Warszawa (1445)
 
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki, Politechnik Warszawska, Warszawa (2630)
 
Instytut Maszyn Elektrycznych, Politechnika Warszawska, Warszawa (1401)
 
Instytut Energetyki, Warszawa (2021)
 
Instytut Elektrotechniki, Warszawa (2067)
 
Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii (błąd)
 
Wydział Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Łódzka, Łódź (3143)
 
Instytut Techniki Cieplnej, Łódź ()
 
Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Kraków (4004)
 
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Kraków ()
 
Instytut Maszyn Przepływowych, Gdańsk (błąd)
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Gliwice (błąd)
 
Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Śląska, Gliwice (błąd)
 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze ()
 
Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Poznańska, Poznań (1597)
 
Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej - ISES (1373)
 
Polskie Towarzystwo Energetyki Wiatrowej (błąd)
 
Towarzystwo Wspierania Elektrowni Wiatrowych ()
 
Polska Geotermalna Asocjacja (1395)
 
Agencja Rynku Energii ()
 
Centrum Informacji o Rynku Energii ()
 
Krajowa Agencja Poszanowania Energii (błąd)
 
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii ()
 
Europejskie Centrum Energii Odnawialnej (2813)
 
Pomorskie Centrum Energii Odnawialnej (błąd)
 
Centrum Odnawialnych Źródeł Energii (błąd)
 
Internetowy Serwis Ochrony Środowiska i Poszanowania Energii ()
 
Serwis informacyjny Odnawialne Źródła Energii (błąd)
 
Elektroniczny Rynek Paliw ()
 
Sunflower Farm On-line promocja ekologicznych technologii. ()
 
Niemiecka gazeta internetowa poświęcona wodorowi i ogniwom paliwowym ()
 
Przegląd dotyczący odnawialnych źródeł energii (2193)
 
Promocja zrównoważonej polityki energetycznej na szczeblu lokalnym ()
 
Komercyjny serwis dotyczący odnawialnych źródeł energii ()
 
Centrum Badań Energii Słonecznej (Hiszpania, USA) (1527)
 
ADEME Francuska Agencja Gospodarki Środowiskiem i Energią (błąd)
 
Strona Departamentu Energii USA (1372)
 
Informacje statystyczne dotyczące Energii - USA (1374)
 
Strona Departamentu Energii poświęcona biopaliwom - USA (błąd)
 
Biała Ksiega "Europejska polityka transportowa do 2010 roku" (1869)
 
 

P6c Zmiany globalne
Strona domowa CORDIS - 6PR (błąd)
 
Strona domowa Europa - 6PR (1869)
 
Punkty Kontaktowe w Europie (błąd)
 
Priorytet 6 "Sustainable Development. Global Change and Ecosystems" (błąd)
 
Główne dokumenty dotyczące 6PR (1869)
 
skrócony opisu 6PR (błąd)
 
Useful links CORDIS (1869)
 
Frequently asked questions CORDIS (1869)
 
Składanie wniosków o włączenie na listę ekspertów (rezenzentów) do oceny projektów (błąd)
 
Dokument „Europe and Basic Research” (błąd)
 
Spis projektów finansowanych w 6PR (1869)
 
Dokumenty związane z 6PR (1869)
 
 

P7 Obywatele i sprawowanie władzy w społeczeństwie opartym na wiedzy
7 Priorytet - Serwer Cordis (błąd)
 
7 Priorytet - Serwer Europa (1869)
 
European Research Advisory Board (EURAB) (1869)
 
Social Science Information Gateway ()
 
European Science Foundation ()
 
European Training Foundation ()
 
Program Culture 2000 (1869)
 
Program EQUAL - przeciw dyskryminacji na rynku pracy (1869)
 
Program EQUAL - przeciw dyskryminacji na rynku pracy (błąd)
 
The European Social Survey (ESS) ()
 
Eurobarometer (1869)
 
Your Voice in Europe ()
 
Governance in the European Union (1869)
 
OECD ()
 
Social Issues ()
 
Education ()
 
German Information Service for the Accession States (błąd)
 
German Social Science Infrastructure Service (Social Science Information Centre, Central Archive for Empirical Social Research - University Cologne, Centre for Survey Research and Methodology) (1373)
 
Austrian Research Programme „New Orientations for Democracy in Europe” (3025)
 
Österreichische Gesellschaft für Soziologie ()
 
Stypendia dla młodych naukowców w dziedzinie lingwistyki - Uniwersytet w Bergen ()
 
Collegium Budapest - Institute of Advanced Study (błąd)
 
Projekt n.t. European Added Value ()
 
Projekt OpenHeritage: enabling the European Culture Economy (to support the European digital cultural heritage and to enable the effective access of citizens, professionals and business operators) ()
 
Projekt OpenHeritage: enabling the European Culture Economy (to support the European digital cultural heritage and to enable the effective access of citizens, professionals and business operators) (2253)
 
Projekt EURONAT: Representations of Europe and the Nation in Current and Prospective Member-States: Media, Élites and Civil Society ()
 
Portal H-net: Humanities and Social Sciences ()
 
 

Informacje dla przedsiębiorstw
Europejska siec Punktów Kontaktowych dla MŚP (błąd)
 
Baza Aktów Prawnych Unii Europejskiej dla MSP na stronach Ministerstwa Gospodarki (błąd)
 
Strony Ministerstwa Gospodarki - informacje na temat możliwości uzyskania dotacji dla firm z funduszy strukturalnych (1372)
 
Strony Ministerstwa Nauki i Informatyzacji - informacje na temat możliwości uzyskania dotacji przez firmy, które brały udział w projektach 6.PR (błąd)
 
Strona Ośrodków Transferu Innowacji w Polsce. Ośrodek ten posiada dostęp do informacji zarówno na temat nowych technologii oferowanych, jak i poszukiwanych. (błąd)
 
Strona Innovation Relay Centres. Ośrodek ten posiada dostęp do informacji zarówno na temat nowych technologii oferowanych, jak i poszukiwanych. (błąd)
 
Strona SME TechWeb poświęconą innowacyjnym mśp (błąd)
 
Strona IPR Helpdesk - wzory umów, informacje na temat ochrony praw własności intelektualnej (1981)
 
Strona LIFT poświęcona źródłom finansowania innowacji (błąd)
 
Strona Biura Kooperacji Badawczej AiF. Program PROINNO dofinansowuje współpracę pomiędzy firmami niemieckimi i polskimi. (1811)
 
Strona Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Agencja udziela dotacji dla mśp na pokrycie kosztów udziału w szkoleniach i korzystania z usług doradczych ()
 
Strona sieci EUROINFO. Na stronie publikowane są informacje o programach dla mśp, misjach gospodarczych, ofertach współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, i inne. ()
 
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego ()
 
Strona Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce ()
 
CIP-Program Ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) (1869)
 
Espacenet - serwis Europejskiego Urzędu Patentowego ()
 
Baza Urzędu Patentowego RP ()
 
 

Stypendia, konferencje, sieci badawczo-szkoleniowe
Materiały zawierające informacje oraz odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące 6 PR. (1869)
 
Podstawowe dokumenty, informacje i broszury związane z tematyką uczestnictwa w 6PR (błąd)
 
Broszura - przewodnik, z informacjami na temat możliwości uczestnictwa w 6 PR dla osób zainteresowanych aplikacją. (błąd)
 
Informacje na temat obszarów działalności w 6PR,wydarzeń i nowości. (błąd)
 
Lista Punktów Kontaktowych w poszczególnych krajach. (błąd)
 
Informacja o serwisach CORDIS. (błąd)
 
Narzędzia poszukiwania partnerów (błąd)
 
Poszukiwanie partnerów z wybranego kraju (błąd)
 
Najnowsze wiadomości CORDIS (błąd)
 
Informacja o zastosowaniach nowych technologii (błąd)
 
Studia dotyczące polityki innowacji (błąd)
 
E-mailowa informacja o nowościach 6PR (błąd)
 
Tygodniowe streszczenie informacji dotyczących badań i innowacji opublikowanych w CORDIS (błąd)
 
Serwis umożliwiający odnajdywanie interesujących informacji i wydarzeń. (błąd)
 
Serwis prasowy: relacje i nowości prasowe. (1869)
 
 

Nauka i społeczeństwo.
Science for a Successful Ireland (1372)
 
Nagroda Kartezjusza (błąd)
 
Science and Society - serwer Europa (1869)
 
Science and Society - serwer Cordis (błąd)
 
Science and Society - serwer Cordis (błąd)
 
Science Weeks (błąd)
 
Euroscience - The Voice of Scientists in Europe ()
 
Eurobarometer (1869)
 
Konferencja EuroScience Open Forum, 2004 ()
 
Young European Biotech Network (1415)
 
European Group on Ethics in Science and New Technologies (1869)
 
Polski Serwis Kobiet ()
 
Trends in International Mathematics and Science Study (2134)
 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych ()
 
 

INCO - współpraca z krajami trzecimi
Badania naukowe w UE (1869)
 
Strona główna CORDIS (błąd)
 
Polska wersja CORDIS (błąd)
 
Dokumenty PR6 (błąd)
 
Work Programme dla SP1 (błąd)
 
Work Programme dla SP2 (błąd)
 
Najnowsze informacje o badaniach naukowych w ERA (błąd)
 
Jak uczestniczyć w PR6 (błąd)
 
Struktura PR6 (błąd)
 
Instrumenty finansowe PR6 (CORDIS) (błąd)
 
Instrumenty finansowe PR6 (EUROPA) (1869)
 
Serwisy CORDIS (błąd)
 
CORDIS: poszukiwanie partnerów (błąd)
 
CORDIS: poszukiwanie partnerów według kraju (błąd)
 
Wiadomości CORDIS (błąd)
 
Emailowa informacja CORDIS (błąd)
 
Tygodniowy biuletyn CORDIS (błąd)
 
 

Współpraca naukowa z krajami NIS: INTAS
Strona główna INTAS (1871)
 
About INTAS (błąd)
 
INTAS and the EU Framework Programmes (błąd)
 
Funding Opportunities (Konkursy INTAS) (błąd)
 
Guidelines for Grantees (błąd)
 
FP6 National Information Points (NIPs) and/or National Contact Points (NCPs) in the NIS (błąd)
 
 

NEST
Strona KPK poświęcona programowi NEST (błąd)
 
Strona Komisji Europejskiej poświęcona programowi NEST (błąd)
 
Dokumenty pierwszego konkursu programu NEST (błąd)
 
Strona domowa 6 Programu Ramowego (błąd)
 
Strona główna CORDIS (błąd)
 
Informacja o konkursach w 6.PR (błąd)
 
Programy pracy wszystkich priorytetów tematycznych (błąd)
 
Najnowsze informacje dotyczące 6PR (błąd)
 
Jak przygotować się do 6PR? (błąd)
 
Informacja o serwisach CORDIS (błąd)
 
Narzędzia poszukiwania partnerów (błąd)
 
Poszukiwanie partnerów z wybranego kraju (błąd)
 
Najnowsze wiadomości CORDIS (błąd)
 
Informacja o zastosowaniach nowych technologii (błąd)
 
Studia dotyczące polityki innowacji (błąd)
 
e-mailowa informacja o nowościach 6PR (błąd)
 
Tygodniowe streszczenie informacji dotyczących badań i innowacji opublikowanych w CORDIS (błąd)
 
Strona Expression of Interest (błąd)
 
Strona zawierająca dokumenty KE dotyczące najważniejszych instrumentów finansowania badań w 6PR (projekty zintegrowane, sieci doskonałości, "stare instrumenty") (błąd)
 
Strona zawierająca dokumenty KE dotyczące najważniejszych instrumentów finansowania badań w 6PR (projekty zintegrowane, sieci doskonałości, "stare instrumenty") (1869)
 
 

EURATOM
Joint Research Centre (błąd)
 
Inne programy Unii Europejskiej (błąd)
 
Nuclear Safety in Central Europe & the New Independent States (1869)
 
Fission Energy and Radiation Protection Research (1869)
 
Decommissioning of Nuclear Installations (błąd)
 
Institute for Transuranium Elements (błąd)
 
International Atomic Energy Agency ()
 
 

JRC
Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC - Joint Research Centre) ()
 
 

NetCeE
BIT (błąd)
 
Ideal-IST (1860)
 
eContent (błąd)
 
 

Prawo i Finanse
Participation and dissemination rules (1869)
 
Model contract (1869)
 
IPR-helpdesk ()
 
IPR-related links and reports (1869)
 
 

Badania i innowacje
Research and Regional Policies - Strona domowa Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej - Polityka Regionalna. Zawiera informacje o najnowszych działaniach KE w kierunku wspierania rozwoju regionalnego (1869)
 
European Research Area – dostarcza informacji o regionalnym znaczeniu innowacyjności, czynników ograniczających i kreujących działalność badawczą i rozwojową w regionach w kontekście budowania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (błąd)
 
Innovating Regions of Europe – platforma wymiany informacji i nawiązywania współpracy pomiędzy europejskimi regionami w zakresie wspierania zagadnień polityki regionalnej i działań pokrewnych (błąd)
 
European Regions of Knowledge based Innovation Network – strona domowa europejskiej sieci regionów zaangażowanych w prowadzenie polityki w obszarze regionalnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach. Szczególna uwaga kierowana jest do regionów zainteresowanych działaniami innowacyjnymi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. ()
 
Regional Research and Innovation Service – serwis dostarczający informacji w zakresie regionalnych badaniach i działaniach innowacyjnych koncentrujących się na regionalnych aktorach (błąd)
 
Innovation Relay Centre Gateway – strona domowa europejskiej sieci IRC (błąd)
 
Science and Technology Foresight – zawiera informacje o przedmiotach i zakresie opracowywania Foresight na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim, narzędzia, dokumenty. (błąd)
 
Science and Technology Indicators – zawiera dane statystyczne oraz publikacje w zakresie wskaźników, realizowanych projektów rozwijających obecnie stosowane narzędzia i wskaźniki badawcze, konkursy itp. (błąd)
 

ipr helpdesk finance helpdesk eracareers poland project management polskie platformy technologiczne

Wersja  do druku   | Zaloguj się   | Rejestracja   | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet  
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Cordis.europa.eu | Portal Innowacji 
S e r w i s      i n t e r n e t o w y      K r a j o w e g o      P u n k t u      K o n t a k t o w e g o      P r o g r a m ó w      B a d a w c z y c h      U E