Strona główna | Wersja do druku  | Zaloguj się | Rejestracja | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet


Wyszukaj
BROSZURA - PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW
Szanowni Państwo,

    oddajemy do Państwa dyspozycji broszurę "Uczestnictwo w badaniach europejskich, Szósty Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego (2002-2006) - przewodnik dla wnioskodawców". Jest to polska wersja materiału przygotowanego przez Komisję Europejską w październiku 2002 r.
    Krajowy Punkt Kontaktowy podjął się tłumaczenia tej broszury w nadziei, że ułatwi to Państwu poznanie zasad i celów 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej i umożliwi aktywny udział w planowanych konkursach. Broszura ta informuje też o podstawowych zadaniach wynikających z budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
    Życzę Państwu jak największych sukcesów w 6 Programie Ramowym.

dr Andrzej Siemaszko
Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego
6 Programu Ramowego Unii Europejskiej

Wersje pdf broszury:
Uczestnictwo w badaniach europejskich, Szósty Program Ramowy Badań i Rozwoju Technicznego (2002-2006) - przewodnik dla wnioskodawców
 • wersja czarno-biała - 1,5Mb
 • wersja kolorowa - 3Mb


  Tłumaczenie:
  Marta Bańkowska na podstawie "Participating in European Research. Guide for applicants under the Sixth Framework Programme for European Research & Technological Development (2002-2006)" za zgodą Komisji Europejskiej.

  Redakcja i korekta:
  Krajowy Punkt Kontaktowy 6. PR


 • AcrobatReader-4.0 -Windows lub
 • http://www.adobe.com/ products/acrobat/readermain.html - inne platformy.
 • Wersja  do druku   | Zaloguj się   | Rejestracja   | Moje konto | Warunki korzystania z serwisu | Intranet  
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Cordis.europa.eu | Portal Innowacji 
  S e r w i s      i n t e r n e t o w y      K r a j o w e g o      P u n k t u      K o n t a k t o w e g o      P r o g r a m ó w      B a d a w c z y c h      U E